1-59.jpg

Gotland

 Rwyf wedi bod a diddordeb mewn crwyn defaid erioed, ac wedi bod yn gwneud gwaith ymchwil ers tro. Mi ddaliodd y defaid Gotland fy sylw, a dyma gychwyn ar ymchwilio ymhellach i mewn i hanes brîd y defaid yma, sy’n draddodiadol o Sweden. Mae’r crwyn penodol dwi wedi ei ddefnyddio ar gyfer y casgliad yn dod o Wiltshire, lle gefais i'r cyfle i brynu'r crwyn yn uniongyrchol gan y ffarmwr, trwy gysylltiad ‘The Organic Sheepskin Company’ sydd yn prosesu'r crwyn i ledr. Mae'r gwlân yn feddal ac yn gyrliog, gyda lliwiau llwyd a du wedi'u plethu. Mae'r darnau dwi wedi creu yn dathlu'r deunydd gwlân naturiol yma, drwy gyfuno y gwlan a'r lledr. Mae'r du yn y lledr galluogi i'r gwlân sefyll allan, ac ychwanegu gwead ir darnau.

Lluniau: Emma Evans Photography

Colur : Leah Sims MUA

Model: Mirain Glyn

Stylist : Gwerfyl Owen