Gwaith Comisiwn / Commision Work 

I ymholi am ddarn comisiwn, gyrwch e-bost at elin@elinangharad.cymru i drefnu apwyntiad yn fy nghweithdy yn Machynlleth. Os nad ydych chi yn medru dod ir gweithdy eich hun, mae modd trafod dros y ffon neu drwy e-bost. Bydd prisiau ar gyfer darn comisiwn yn newid yn ddibynol ar y lledr ar dyluniad a ddewisiwyd. 

 

To enquire about a commissioned piece, please e-mail elin@elinangharad.cymru to book your appointment in my workshop in Machynlleth, Mid-Wales. If you are unable to visit the workshop yourself, we can discuss via phone or e-mail about your design and function. Prices of commissioned pieces vary on chosen  leathers and functions. 

  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon

© 2023 by Ann Simon. Proudly created with Wix.com