Haia! Elin 'dwi, a dwi'n  grefftwraig lledr o ganolbarth Cymru. Mae gwaith celf, dylunio a chreu wedi bod o ddiddordeb mawr i mi ers yn ifanc, ac wedi i mi astudio cwrs 'Artist, Designer, Maker yn y Brifysgol yng Nghaerdydd, penderfynais gychwyn busnes fy hun yn dylunio a chreu cynnyrch wedi ei wneud o ledr. 

 

Yn Ionawr 2018, cefais oriadau fy nghweithdy cyntaf a dechrau masnachu yn fy nhref enedigol ym Machynlleth, ac rwy'n hynod o falch o ddweud nad ydw'i wedi edrych yn ôl ers hynny!

Er nad yw fy ngweithdy ar agor i'r cyhoedd, rwy'n fwy na bodlon cynnal sgyrsiau, sesiynau dylunio neu gyfarfodydd yn fy ngweithdy gyda darpar gwsmeriaid drwy apwyntiad. 

Mae'r holl waith rwy'n ei gynhyrchu yn cael ei gwneud yn gwbl a llaw, ac felly rwy'n ddiolchgar ac yn werthfawrogol o bob cwsmer rwy'n cael y pleser o gyd-weithio a nhw. 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau neu ymholiadau, mae croeso i chi gysylltu a fi. 

Elin x

The Giraffe Shed-4.jpg