top of page

Gofal Cwsmer / Customer Care

Prynnu Ar-lein / Buying online

Gan bod pob eitem yn cael ei wneud â llaw, does dim modd dychwelyd eitem oni bai bod rheswm dilys am hyn. I gael mwy o wybodadaeth, neu i drafod ymhellach, afonwch e-bost at elin@elinangharad.cymru

Each item is made individually by hand, therefore refunds are not given automatically. To discuss a refund of a product, please email elin@elinangharad.cymru directly to discuss.

Comisiynau / Comissions

Mae darn comisiwn yn cael ei wneud yn benodol ar gyfer y cwsmer, ac felly ni ellir yrru darn o waith yn ôl oni bai bod rheswm dilys am hynny. I gael mwy o wybodaeth am ddychwelyd eitem, neu i drafod ymhellach, mae croeso i chi gysylltu a mi drwy ebostio elin@elinangharad.cymru.

A commissioned piece is non refundable without a valid reason to do so. To get more information about returns or to discuss any issues with your purchase, send an email to elin@elinangharad.cymru

Diolgelwch a Phreifatrwydd / Privacy & Safety

Ni fydd gwybodaeth bersonol cwsmer yn cael ei rannu ymhellach wedi i chi drafod gyda Elin. Bydd taliadau a gwybodaeth ychwanegol yn gwbl gyfrinachol. 

Customer information will not be shared once discussed with Elin. Bank and payment and details are all confidential. 

Payment Methods
bottom of page